+386 1 292 72 00 | fax: +386 1 365 55 39 info@os-brezovica.si

Učbeniki

UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI in ŠOLSKE POTREBŠČINE

za šolsko leto 2019/20

 

Spoštovani starši!

Objavljamo sezname učbeniških kompletov za posamezni razred (učbeniki, delovni zvezki in šolske potrebščine), ki jih bodo za svoje delo potrebovali vaši otroci.

Tudi v  prihodnjem šolskem letu bo osnovna šola omogočila vsem učencem, da si iz učbeniškega sklada brezplačno izposodijo učbenike.

Učenci, katerih starši se boste odločili za brezplačno izposojo učbenikov v učbeniškem skladu, bodo prejeli učbenike v začetku septembra, ob izteku šolskega leta (konec junija) pa jih bodo morali vrniti šoli. V primeru, če bo kakšen učbenik uničen ali pa ne bo vrnjen, boste morali ob koncu šolskega leta poravnati stroške odkupa.

Ker bomo zagotovili učbenike za vse učence, vam ni potrebno izpolnjevati naročilnice. V kolikor pa boste učbenike kupili sami, si oglejte seznam učbenikov, ki jih bomo uporabljali.

Seznami za izbirne predmete so na spletni strani učenec – učbeniki (sami kupite delovni zvezek in učbenik).

Lepo vas pozdravljamo.

Zdenka Ivančič,

upravljavka učbeniškega sklada


 

Seznam učbenikov

Cenik kompletov