+386 1 292 72 00 | fax: +386 1 365 55 39 info@os-brezovica.si

Učitelji/osebje

Na šoli je skupaj zaposlenih 114 delavcev; pedagoških delavcev je 85, tehnično-administrativnih pa 30.

  Naziv Ime in priimek Delovne naloge Elektronski naslovi
1. ravnateljica Meta Trček   meta.trcek(at)os-brezovica.si
2. pomočnica ravnateljice Gabrijela Marinko ŠPO, računalnikar gabrijela.marinko(at)os-brezovica.si
3. pomočnica ravnateljice Barbara Benčina TJA barbara.bencina(at)os-brezovica.si
4. vodja podružnice Danila Grebenc Brezočnik
danila.grebenc-brezocnik(at)os-brezovica.si
5. druga učiteljica v 1. razredu Lucija Mesarič lucija.mesaric(at)os-brezovica.si
6. učiteljica RS Alenka Kavčič alenka.kavcic(at)os-brezovica.si
7. druga učiteljica v 1. razredu Mateja Veber  mateja.veber2(at)os-brezovica.si
8. učiteljica RS Marjeta Leskovec  marjeta.leskovec(at)os-brezovica.si
9. druga učiteljica v 1. razredu Andreja Mudronja andreja.mudronja(at)os-brezovica.si
10. druga učiteljica v 1. razredu, učiteljica PS Klaudija Pahor klaudija.pahor(at)os-brezovica.si
11. učiteljica RS Klara Perme klara.perme(at)os-brezovica.si
12. druga učiteljica v razredu Mojca Pišljar mojca.pisljar(at)os-brezovica.si
13. učiteljica RS Petra Medja petra.medja(at)os-brezovica.si
14.  učiteljica RS Angelca Mohorič geli.mohoric(at)os-brezovica.si
15. učiteljica RS Polona Jerkič polona.jerkic(at)os-brezovica.si
16. učiteljica RS Karmen Penko karmen.penko(at)os-brezovica.si
17. učiteljica RS Irena Kosanc irena.kosanc(at)os-brezovica.si
18. učiteljica RS Sabina Kuntarič sabina.kuntaric(at)os-brezovica.si
19. učiteljica RS Urška Bačar urska.bacar(at)os-brezovica.si
20. učiteljica RS Teja Oblak Miklavčič teja.oblak-miklavcic(at)os-brezovica.si
21. učiteljica RS Teodora Edita Jesih edita-teodora.jesih(at)os-brezovica.si
22. učiteljica RS Majda Lugarič majda.lugaric(at)os-brezovica.si
23. učiteljica RS Goranka Žnidar Dečman goranka.znidar(at)os-brezovica.si
24. učiteljica RS Saša Žagar sasa.zagar(at)os-brezovica.si
25. učiteljica RS Majda Černigoj majda.cernigoj(at)os-brezovica.si
26. učiteljica RS Bojana Svete bojana.svete(at)os-brezovica.si
27. učitelj RS Matevž Kraševec matevz.krasevec(at)os-brezovica.si
28. učiteljica RS Marija Modic marija.modic(at)os-brezovica.si
29. učiteljica RS Erika Burger erika.burger(at)os-brezovica.si
30. učiteljica RS Vaniya Manevski vaniya.manevski(at)os-brezovica.si
31. učitelj RS Miha Skopec   miha.skopec(at)os-brezovica.si
32. učiteljica RS Tina Račnik tina.racnik(at)os-brezovica.si
33. učiteljica RS Špela Delux spela.delux(at)guest.arnes.si
34. učiteljica OPB Ellen Šerjak ellen.serjak(at)os-brezovica.si
35. učiteljica OPB Barbara Cerkovnik   barbara.cerkovnik(at)os-brezovica.si
36. učiteljica OPB Irena Sbil   irena.sbil(at)os-brezovica.si
37. učiteljica OPB Barbara Muhič   barbara.muhic(at)os-brezovica.si
38. učiteljica OPB Urša Krvina urska.krvina(at)os-brezovica.si
39. učiteljica OPB Maša Hrvačanin masa.hrvacanin(at)os-brezovica.si
40. učiteljica OPB Milena Černigoj milena.cernigoj(at)os-brezovica.si
41. učitelj OPB Vlado Klinčarovski vlado.klincarovski(at)os-brezovica.si
42. učiteljica OPB Katja Polanc katja.polanc(at)os-brezovica.si
43. učiteljica OPB Melita Sodnik melita.sodnik(at)os-brezovica.si
44. učiteljica OPB POŠ Tina Svete tina.svete(at)os-brezovica.si
45. učiteljica OPB POŠ Alenka Pirnat alenka.pirnat(at)os-brezovica.si
46. učiteljica OPB POŠ Ksenija Kuhar Čakš ksenija.kuhar-caks(at)os-brezovica.si
47. učiteljica Mateja Šebenik mateja.sebenik(at)os-brezovica.si
48. učitelj Gregor Dovč gregor.dovc(at)os-brezovica.si
učiteljica Erika Potrebuješ erika.potrebujes(at)os-brezovica.si
48. učiteljica PS Renata Brajer ŠPO, izvedba kolesarskega izpita renata.brajer(at)os-brezovica.si
49. učitelj PS Blaž Zazvonil ŠPO, OPB blaz.zazvonil(at)os-brezovica.si
50. učiteljica PS Alenka Kos ŠPO alenka.kos(at)os-brezovica.si
51. učitelj PS Stojan Možina MAT
stojan.mozina(at)os-brezovica.si
52. učitelj PS Iztok Kšela ŠPO iztok.ksela(at)os-brezovica.si
53. učiteljica PS Barbara Kavčnik Rogelj MAT barbara.kavcnik-rogelj(at)os-brezovica.si
54. učiteljica PS Darja Jakomin SLJ darja.jakomin(at)os-brezovica.si
55. učiteljica PS Špela Čekada Zorn SLJ, ZGO, DKE spela.cekada-zorn(at)os-brezovica.si
56. učiteljica PS Andreja Dobnikar SLJ andreja.dobnikar(at)os-brezovica.si
57. učiteljica PS, knjižničarka MAŠ in POŠ Zdenka Ivančič SLJ, knjižničarka zdenka.ivancic(at)os-brezovica.si
58. knjižničarka MAŠ, učiteljica PS Polonca Raušl TVT, knjižničarka polonca.rausl(at)os-brezovica.si
59. učitelj PS Nan Lapanja TJA nan.lapanja(at)os-brezovica.si
60. učiteljica PS Barbara Cajnar NI,TJA barbara.cajnar(at)os-brezovica.si
61. učiteljica PS Marjana Hvalec TJA marjana.hvalec(at)os-brezovica.si
62. učiteljica PS Nataša Intihar Klančar TJA natasa.intihar-klancar(at)os-brezovica.si
63. učiteljica PS Marija Bregar MAT marija.bregar(at)os-brezovica.si
64. učiteljica PS Ana Krušič MAT ana.krusic(at)os-brezovica.si
65. učiteljica PS Alenka Doria Peternel FIZ, MAT alenka.doria-peternel(at)os-brezovica.si
66. učiteljica PS Marija Premrl KEM, NAR, JV marija.premrl(at)os-brezovica.si
67. učiteljica PS Tatjana Šušteršič BIO, GOS, OPB tatjana.sustersic(at)os-brezovica.si
68. učiteljica PS Marjeta Cvetko NAR, GOS marjeta.cvetko(at)os-brezovica.si
69. učiteljica PS Simona Susman ZGO, DKE simona.susman(at)os-brezovica.si
70. učiteljica PS Marija Lavrič GEO marija.lavric(at)os-brezovica.si
71. učiteljica PS Simona Žagar Cvitič LUM, TIT simona.zagar-cvitic(at)os-brezovica.si
72. učiteljica PS Pavla Suhadolnik TIT pavla.suhadolnik(at)os-brezovica.si
73. učiteljica PS Mihaela Pristavec Košuta LUM, OPB mihaela.pristavec(at)os-brezovica.si
74. učiteljica PS Valentina Ugovšek
GUM, OPZ, MPZ valentina.ugovsek(at)os-brezovica.si
75. računalničarka Špela Klančar
računalničarka spela.klancar(at)os-brezovica.si
76. učiteljica PS Teja Kavčič Manfreda ŠP teja.kavcic-manfreda(at)os-brezovica.si
77. svetovalna delavka Ana Sternen svetovalno delo, DSP POŠ
ana.sternen(at)os-brezovica.si
78. psihologinja Mateja Juranovič svetovalno delo, DSP mateja.juranovic(at)os-brezovica.si
79. psihologinja Lidija Pečjak Zgonc svetovalno delo, DSP lidija.pecjak(at)os-brezovica.si
80. specialni in rehabilitacijski pedagog Ana Senegačnik Kurnik DSP, JV ana.senegacnik-kurnik(at)os-brezovica.si
81. pedagoginja Barbka Klenovšek DSP, JV, OPB barbka.klenovsek(at)os-brezovica.si
82. socialna pedagoginja Irena Božič DSP, JV irena.bozic1(at)os-brezovica.si
83. socialna pedagoginja Mojca Vrhunc DSP mojca.vrhunc(at)os-brezovica.si
84. specialni in rehabilitacijski pedagog Nadja Vulić DSP nadja.vulic(at)os-brezovica.si
pedagog Žiga Drvarič DSP ziga.drvaric(at)os-brezovica.si
psiholog Suzana Mikelj suzana.mikelj(at)os-brezovica.si
svetovalna delavka Maja Novljan maja.novljan(at)os-brezovica.si
85. vodja šolske prehrane Irena Kambič   prehrana(at)os-brezovica.si
86. spremljevalka gibalno ovirane učenke Barbara Žaler Černe   barbara.zaler-cerne(at)os-brezovica.si
spremljevalec Peter Žun peter.zun(at)os-brezovica.si
87. poslovna sekretarka Jana Lukan   info(at)os-brezovica.si
88. knjigovodkinja Tanja Gredelj   tanja.gredelj(at)os-brezovica.si
89. administratorka Barbara Sojer   barbara.sojer(at)os-brezovica.si
90. računovodkinja Vesna Petrač  
91. vodja šolske kuhinje, kuharica Janja Tomc  
92. kuhinjska pomočnica Martina Jesenovec  
93. kuharica Andreja Berlec  
94. kuhinjska pomočnica Simona Miklošič  
95. kuhinjska pomočnica Antonija Novak  
96. kuhinjska pomočnica Fani Artač  
97. kuharica Janja Brčan  
98. kuharica POŠ Tanja Krnc  
99. kuharica POŠ Slavica Hrka  
100. hišnik Bojan Raušl  
101. hišnik Janez Kršinar  
102. čistilka Jelica Trček  
103. čistilka Darinka Artač  
104. čistilka Vesna Maček  
105. čistilka POŠ Martina Koritnik  
106. čistilka Jožica Smole/Andreja Kogovšek  
107. čistilka Bernarda Jamnik  
108. čistilka Valerija Plahanc  
109. čistilka Emina Libić  
 
 
       
  Zunanje sodelavke
  logopedinja Zdenka Vončina DSP – zunanja sodelavka, Zavod za gluhe in naglušne
  tiflopedagoginja Sara Češarek DSP – zunanja sodelavka, Zavod za slepo in slabovidno mladino
  tiflopedagoginja Anja Bečaver DSP – zunanja sodelavka, Zavod za slepo in slabovidno mladino

Razredniki in sorazredniki v šolskem letu 2017/2018

razred razrednik sorazrednik
1.a Špela Delux Mojca Pišljar
1.b Alenka Kavčič Lucija Mesarič
1.c Marjeta Leskovec Klaudija Pahor, Andreja Mudronja
1.g Petra Medja
Danila Grebenc Brezočnik
2.a Sabina Kuntarič Mateja Šebenik
2.b Angelca Mohorič Maša Hrvačanin
2.c Karmen Penko Mateja Veber
2.g Urška Bačar
Tina Svete
2.h Klara Perme
Ksenija Kuhar Čakš
3.a Teodora Edita Jesih Vlado Klinčarovski
3.b Goranka Žnidar Dečman Tina Račnik
3.c Irena Kosanc Barbara Muhič
3.d Polona Jerkič Milena Černigoj
3.g Majda Lugarič Alenka Pirnat/Nuša Turk
4.a Saša Žagar Erika Potrebuješ
4.b Majda Černigoj Gregor Dovč
4.c Bojana Svete Ana Senegačnik Kurnik
4.d Matevž Kraševec Suzana Mikelj
4.g Teja Oblak Miklavčič Irena Sbil
5.a Vaniya Manevski Barbara Cerkovnik
5.b Miha Skopec Renata Brajer
5.c Erika Burger
Ana Sternen
5.d Marija Modic Ellen Šerjak
6.a Nan Lapanja Ana Krušič
6.b Marjeta Cvetko Ana Novak Velkavrh
6.c Urša Krvina Marjana Hvalec
6.d Barbara Kavčnik Rogelj Melita Sodnik
7.a Andreja Dobnikar Stojan Možina
7.b Nataša Intihar Klančar Irena Božič
7.c Marija Lavrič Blaž Zazvonil
7.d Barbara Cajnar Zdenka Ivančič
8.a Doria Peternel Alenka Nadja Vulić
8.b Jakomin Darja Polona Raušl
8.c Pristavec Košuta Mihaela Simona Susman
9.a Čekada Zorn Špela Barbka Klenovšek
9.b Bregar Marija Alenka Kos
9.c Premrl Marija Valentina Ugovšek
9.d Simona Žagar Cvitić Tatjana Šušteršič