+386 1 292 72 00 | fax: +386 1 365 55 39 info@osbrezovica.si

Učitelji/osebje

Na šoli je skupaj zaposlenih 114 delavcev; pedagoških delavcev je 85, tehnično-administrativnih pa 30.

  Naziv Ime in priimek Delovne naloge
1. ravnateljica Meta Trček  
2. pomočnica ravnateljice Gabrijela Marinko ŠPO, računalnikar
3. pomočnica ravnateljice Barbara Benčina TJA
4. vodja podružnice Angelca Mohorič 1. g, JV
5. druga učiteljica v 1. razredu Lucija Mesarič 1. g, JV
6. učiteljica RS Alenka Kavčič 2. a, JV
7. druga učiteljica v 1. razredu Mateja Veber 1. b, JV
8. učiteljica RS Marjeta Leskovec 2. b, JV
9. druga učiteljica v 1. razredu Andreja Mudronja 1. c
10. druga učiteljica v 1. razredu, učiteljica PS Klaudija Pahor 1. c, NI, OPB
11. učiteljica RS Klara Ramljak 1. h, JV, OPB
12. druga učiteljica v razredu Mojca Pišljar 1. a, JV
13. učiteljica RS Petra Medja 2. d, JV, izvedba kolesarskega izpita
14. druga učiteljica v 1. razredu Danila Grebenc Brezočnik 1. h, JV
15. učiteljica RS Polona Jerkič 3. b, JV, izvedba kolesarskega izpita
16. učiteljica RS Karmen Penko 1. c, JV
17. učiteljica RS Irena Kosanc 2. c, JV
18. učiteljica RS Sabina Kuntarič 1. a, JV
19. učiteljica RS Urška Bačar 2. g, JV
20. učiteljica RS Teja Oblak Miklavčič 3. a, JV
21. učiteljica RS Teodora Edita Jesih 3. c, JV
22. učiteljica RS Majda Lugarič 3. g
23. učiteljica RS Goranka Žnidar Dečman 3. d, JV
24. učiteljica RS Saša Žagar 4. a, OPB, JV
25. učiteljica RS Majda Černigoj 4. d, JV
26. učiteljica RS Bojana Svete 4. c, JV, OPB
27. učitelj RS Matevž Kraševec 4. b, JV, OPB
28. učiteljica RS Marija Modic 5. d, JV
29. učiteljica RS Erika Burger 5. b, JV
30. učiteljica RS Vaniya Manevski 5. c, OPB, JV, izvedba kolesarskega izpita
31. učitelj RS Miha Skopec 5. a, JV
32. učiteljica RS Tina Račnik TJA 1.r, 2.r in 3.r
33. učiteljica OPB Mateja Orthaber OPB
34. učiteljica OPB Ellen Šerjak 1. b
35. učiteljica OPB Barbara Cerkovnik OPB, DSP
36. učiteljica OPB Irena Sbil OPB, TJA
37. učiteljica OPB Barbara Muhič OPB, DKE, GEO
38. učiteljica OPB Urša Krvina OPB, SLJ
39. učiteljica OPB Nada Jurčić OPB
40. učiteljica OPB Milena Černigoj OPB
41. učitelj OPB Vlado Klinčarovski OPB
42. učiteljica OPB Katja Polanc OPB, laborant
43. učiteljica OPB Melita Sodnik OPB
44. učiteljica OPB POŠ Tina Svete OPB, TJA
45. učiteljica OPB POŠ Alenka Pirnat OPB, ŠPO, OPZ, izvedba kolesarskega izpita
46. učiteljica OPB POŠ Ksenija Kuhar Čakš OPB
47. učiteljica OPB Maja Lah OPB
48. učiteljica PS Renata Brajer ŠPO, izvedba kolesarskega izpita
49. učitelj PS Blaž Zazvonil ŠPO, OPB
50. učiteljica PS Alenka Kos ŠPO
51. učitelj PS Stojan Možina MAT, OPB
52. učitelj PS Iztok Kšela ŠPO
53. učiteljica PS Barbara Kavčnik Rogelj MAT
54. učiteljica PS Darja Jakomin SLJ
55. učiteljica PS Špela Čekada Zorn SLJ, ZGO, DKE
56. učiteljica PS Andreja Dobnikar SLJ
57. učiteljica PS, knjižničarka MAŠ in POŠ Zdenka Ivančič SLJ, knjižničarka
58. knjižničarka MAŠ, učiteljica PS Polonca Raušl TVT, knjižničarka
59. učitelj PS Nan Lapanja TJA
60. učiteljica PS Barbara Cajnar NI,TJA
61. učiteljica PS Marjana Hvalec TJA
62. učiteljica PS Nataša Intihar Klančar TJA
63. učiteljica PS Marija Bregar MAT
64. učiteljica PS Ana Krušič MAT
65. učiteljica PS Alenka Doria Peternel FIZ, MAT
66. učiteljica PS Marija Premrl KEM, NAR, JV
67. učiteljica PS Tatjana Šušteršič BIO, GOS, OPB
68. učiteljica PS Marjeta Cvetko NAR, GOS
69. učiteljica PS Simona Susman ZGO, DKE
70. učiteljica PS Marija Lavrič GEO
71. učiteljica PS Simona Žagar Cvitič LUM, TIT
72. učiteljica PS Pavla Suhadolnik TIT
73. učiteljica PS Mihaela Pristavec Košuta LUM, OPB
74. učiteljica PS Sonja Sojer GUM, OPZ, MPZ
75. računalničarka Ana Novak Velkavrh računalničarka
76. učiteljica PS Kristina Koritnik/Teja Kavčič Manfreda ŠP
77. pedagoginja Simona Tonkli Gornjak svetovalno delo, DSP
78. psihologinja Mateja Fajfar svetovalno delo, DSP
79. psihologinja Lidija Pečjak Zgonc svetovalno delo, DSP
80. specialni in rehabilitacijski pedagog Ana Senegačnik Kurnik DSP, JV
81. pedagoginja Barbka Klenovšek DSP, JV, OPB
82. socialna pedagoginja Irena Božič DSP, JV
83. socialna pedagoginja Mojca Vrhunc DSP
84. specialni in rehabilitacijski pedagog Nadja Vulić DSP
85. vodja šolske prehrane Irena Kambič  
86. spremljevalka gibalno ovirane učenke Barbara Žaler Černe  
87. poslovna sekretarka Jana Lukan  
88. knjigovodkinja Tanja Gredelj  
89. administratorka Barbara Sojer  
90. računovodkinja Manja Martinuč  
91. vodja šolske kuhinje, kuharica Janja Tomc  
92. kuhinjska pomočnica Martina Jesenovec  
93. kuharica Andreja Berlec  
94. kuhinjska pomočnica Simona Miklošič  
95. kuhinjska pomočnica Antonija Novak  
96. kuhinjska pomočnica Fani Artač  
97. kuharica Janja Brčan  
98. kuharica POŠ Tanja Krnc  
99. kuharica POŠ Slavica Hrka  
100. hišnik Bojan Raušl  
101. hišnik Janez Kršinar  
102. čistilka Jelica Trček  
103. čistilka Darinka Artač  
104. čistilka Vesna Maček  
105. čistilka POŠ Martina Koritnik  
106. čistilka Jožica Smole/Andreja Kogovšek  
107. čistilka Bernarda Jamnik  
108. čistilka Valerija Plahanc  
109. čistilka Emina Libić  
110. asistent – spremljevalec otroka s posebnimi potrebami Peter Žun  
111. asistent – spremljevalec otroka s posebnimi potrebami Mateja Novak  
112. asistent – spremljevalec otroka s posebnimi potrebami Jana Turel  
       
  Zunanje sodelavke
  logopedinja Zdenka Vončina DSP – zunanja sodelavka, Zavod za gluhe in naglušne
  tiflopedagoginja Sara Češarek DSP – zunanja sodelavka, Zavod za slepo in slabovidno mladino
  tiflopedagoginja Anja Bečaver DSP – zunanja sodelavka, Zavod za slepo in slabovidno mladino

Razredniki in sorazredniki v šolskem letu 2017/2018

razred razrednik sorazrednik
1.a Sabina Kuntarič Mojca Pišljar
1.b Ellen Šerjak Mateja Veber
1.c Karmen Penko Klaudija Pahor, Andreja Mudronja
1.g Angelca Mohorič Lucija Mesarič
1.h Klara Ramljak Danila Grebenc Brezočnik
2.a Alenka Kavčič Urška Krvina
2.b Marjeta Leskovec Irena Sbil
2.c Irena Kosanc Tina Račnik/Maja Lah
2.d Petra Medja Nada Jurčič/Kristina Koritnik
2.g Urška Bačar Tina Svete
3.a Teja Oblak Miklavčič Mateja Orthaber
3.b Polona Jerkič Milena Černigoj
3.c Edita Teodora Jesih Vlado Klinčarovski
3.d Goranka Žnidar Dečman Barbara Muhič
3.g Majda Lugarič Ksenja Kuhar Čakš
4.a Saša Žagar Katja Polanc
4.b Matevž Kraševec Klaudija Pahor
4.c Bojana Svete Alenka Pirnat
4.d Majda Černigoj Stojan Možina
5.a Miha Skopec Barbka Klenovšek
5.b Erika Burger Ana Novak Velkavrh
5.c Vaniya Manevski Mojca Vrhunc
5.d Marija Modic Ana Senegačnik Kurnik
6.a Andreja Dobnikar Barbara Kavčnik Rogelj
6.b Nataša Intihar Klančar Sonja Sojer
6.c Marija Lavrič Nan Lapanja
6.d Barbara Cajnar Nadja Vulić
7.a Doria Peternel Alenka Renata Brajer
7.b Jakomin Darja Polona Raušl
7.c Pristavec Košuta Mihaela Marjeta Cvetko
8.a Čekada Zorn Špela Iztok Kšela
8.b Bregar Marija Irena Božič
8.c Premrl Marija Pavla Suhadolnik
8.d Žagar Cvitić Simona Tatjana Šušteršič
9.a Susman Simona Alenka Kos
9.b Krušič Ana Zdenka Ivančič
9.c Hvalec Marjana Blaž Zazvonil