.
Select Page

Izposoja

 • Šolska knjižnica je namenjena učencem in vsem zaposlenim na OŠ Brezovica pri Ljubljani in Podružnični šoli Notranje Gorice.
 • Ob vpisu prejmete izkaznico v zaščitnem ovitku, brez katere si ni mogoče izposoditi gradiva. Izkaznica ni prenosljiva in velja vsa leta šolanja. (Če le-to izgubiš ali poškoduješ, v knjižnici naročiš novo, ki ni več brezplačna in se obračuna na položnici.)
 • V knjižnici se lahko oglasite vsak dan, vendar morate upoštevati urnik knjižnice. Ker včasih v knjižnici poteka tudi pouk, ne trkajte.
 • V knjižnici si lahko izposodite leposlovne, poučne in druge strokovne knjige, prebirate in listate revije, časopise in referenčno gradivo (enciklopedije, atlasi, slovarji, leksikoni …).
 • Izposojevalni rok za knjige je 14 dni. Po preteku roka morate knjižno gradivo vrniti ali podaljšati, razen tistega, ki je že rezervirano. Knjig za domače branje in angleško bralno značko ne podaljšujemo.
 • Zamudnike obveščata knjižničarka in razrednik s pomočjo občasnega seznama nevrnjenega gradiva.
 • Prvošolci si lahko naenkrat izposodijo 2 knjigi, učenci 2. in 3. razreda 3, učenci ostalih razredov pa največ 4 knjige.
 • Vsi uporabniki  morajo s knjižničnim gradivom ravnati skrbno in ga vrniti v dogovorjenem roku, najkasneje pa ob koncu šolskega leta.
 • Uporabniki naj pred izposojo in pred vrnitvijo gradivo pregledajo in opozorijo na morebitne poškodbe.
 • Če uporabniki gradivo poškodujejo ali izgubijo, ga nadomestijo z novim v dogovoru s knjižničarko.
 • Nerednim uporabnikom se izposoja omogoča šele tedaj, ko poravnajo vse obveznosti.
 • Fotokopiranje izposojenega gradiva je možno samo v skladu z zakonom o avtorskih pravicah.
 • Vsi uporabniki šolske knjižnice so dolžni v skladu s hišnim redom šole, katerega del je tudi knjižnični red, s knjižničnim gradivom in opremo skrbno ravnati in ga uporabljati v skladu z navodili.
 • Storitve knjižnice so za uporabnike brezplačne.
 • Za red, prijetno vzdušje, dobro počutje in ustrezno ravnanje z gradivom skrbijo vsi uporabniki knjižnice in knjižničarki.
Dostopnost