.
Vodstvo
Ravnateljica 

Meta Trček

Šolska ulica 15

 

Pomočnica ravnateljice

Barbara Kavčnik Rogelj

Šolska ulica 15

 

Pomočnica ravnateljice

Barbara Benčina

Šolska ulica 15

 


 

Vodja POŠ

Danila Grebenc Brezočnik

Podpeška cesta 390

 

Administracija

Tajništvo

Jana Lukan

Barbara Sojer

 

Računovodstvo

Vanja Felicijan

Urška Geržina

Strokovni delavci
Naziv Ime in priimek Delovne naloge
učiteljica RS Petra Medja 2. a, JV, izvedba kolesarskega izpita
druga učiteljica v 1. razredu Lucija Mesarič 1. a, JV
učiteljica RS Marjeta Leskovec 2. b, JV
druga učiteljica v 1. razredu Andreja Mudronja 1. b
druga učiteljica v 1. razredu, učiteljica PS Klaudija Pahor 1. b, NI, OPB
učiteljica RS Alenka Kavčič 1. c, JV
druga učiteljica v 1. razredu Mojca Pišljar 1. c, JV
učiteljica RS Irena Kosanc 1. a, JV
učiteljica RS Karmen Penko 1. b, JV
učiteljica RS Sabina Kuntarič 2. c, JV
učiteljica RS Polona Jerkič 3. a, JV, izvedba kolesarskega izpita
učitelj RS Matevž Kraševec 3. d, JV
učiteljica RS Ellen Šerjak 4. c, JV
učiteljica RS Teja Oblak Miklavčič 3. b
učiteljica RS Nada Jurčić 3. c, JV
učiteljica RS Saša Žagar 4. a, JV
učiteljica RS Majda Černigoj 4. b, JV
učiteljica RS Marija Modic 5. b, JV
učiteljica RS Erika Burger 5. c, JV
učitelj RS Miha Skopec 5. a, JV
učiteljica RS Diana Drobnič TJA 1. r., 2. r., 3. r.
učiteljica RS Irena Sbil TJA 4. r., 5. r.
učiteljica RS Bojana Svete OPB, 5. r.
učiteljica OPB Ksenija Kuhar Čakš OPB
učitelj OPB Marija Prelc Tratnik OPB, GEO
učiteljica OPB Ana Novak Velkavrh OPB
učiteljica PS Mateja Šebenik BIO, GOS, SZJ
učiteljica OPB Milena Černigoj OPB
učiteljica OPB Barbara Cerkovnik OPB, DSP, JV
učiteljica OPB Tina Šulak OPB, laborant
učiteljica PS Gabrijela Marinko ŠPO
učiteljica PS Manca Pleško MAT, OPB
učiteljica PS Miloš Kovič MAT
učiteljica PS Renata Brajer ŠPO, izvedba kolesarskega izpita
učitelj PS Blaž Zazvonil ŠPO
učiteljica PS Alenka Kos ŠPO
učitelj PS Iztok Kšela ŠPO
učiteljica PS Andreja Dobnikar SLO
učiteljica PS Urša Krvina SLO
učiteljica PS Darja Jakomin SLO
učiteljica PS Špela Čekada Zorn SLO
učiteljica PS Melita Sodnik ZGO, DKE, OPB
knjižničarka MAŠ, učiteljica PS Polonca Raušl knjižničarka
učiteljica PS, knjižničarka MAŠ in POŠ Zdenka Ivančič SLO, knjižničarka
učiteljica PS Nataša Intihar Klančar TJA
učiteljica PS Tina Račnik TJA
učiteljica PS Barbara Cajnar NI,TJA
učiteljica PS Marjana Hvalec TJA
učitelj PS Primož Susman FIZ, MAT
učiteljica PS Marija Bregar MAT
učiteljica PS Ana Krušič MAT
učiteljica PS Vesna Pregelj DSP, svetovalno delo
učiteljica PS Marjeta Cvetko NAR, BIO, GOS
učiteljica PS Marija Premrl KEM, BIO
učiteljica PS Tatjana Šušteršič BIO, GOS
učiteljica PS Simona Susman ZGO
učiteljica PS Sanja Blagojević GEO
učiteljica PS Simona Žagar Cvitič TIT, LUM
učiteljica PS Pavla Suhadolnik TIT
učiteljica PS Mihaela Pristavec Košuta LUM
učiteljica PS Valentina Ugovšek GUM, OPZ, MPZ
učiteljica PS Teja Kavčič Manfreda ŠP
pedagoginja Maja Novljan svetovalno delo, DSP
psihologinja Lidija Pečjak Zgonc svetovalno delo, DSP
specialna in rehabilitacijska pedagoginja Ana Senegačnik Kurnik DSP, JV
pedagoginja Barbka Klenovšek DSP, JV
socialna pedagoginja Urška Kadunc / Irena Božič DSP, JV
socialna pedagoginja Nika Bošnjak DSP, JV
psihologinja Mateja Juranovič DSP, JV
specialna in rehabilitacijska pedagoginja Nadja Vulić DSP, JV
učiteljica PS Maruša But Merhar SLJ, OPB
socialna pedagoginja Mojca Vrhunc DSP
učiteljica OPB Mateja Veber OPB
računalnikar, organizator informacijskih dejavnosti Željko Simikić  
spremljevalka gibalno ovirane učenke Barbara Žaler Černe  
spremljevalec gibalno oviranega učenca Peter Žun  
spremljevalka učenke s sladkorno boleznijo Marjeta Jelovšek  
spremljevalec učenca z vedenjskimi težavami, učitelj OPB Jernej Ravnikar  
učiteljica OPB  Eva Pivk  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

   Podružnična šola Notranje Gorice

Naziv Ime in priimek Delovne naloge
vodja podružnice in druga učiteljica v 1. razredu Danila Grebenc Brezočnik 1. g, JV
učiteljica RS Urška Bačar 2. g, JV
učiteljica RS Klara Perme 1. g, JV
učiteljica RS Majda Lugarič 3. g, JV
učiteljica RS Goranka Žnidar Dečman 4. g, JV
učiteljica RS Vaniya Manevski 5. h, JV
učiteljica RS Teodora Edita Jesih 5. g, JV
učiteljica OPB Elizabeta Rus OPB na POŠ
učiteljica OPB Tina Svete OPB na POŠ
učiteljica OPB Maša Toplak OPB na POŠ
učiteljica OPB Mojca Žakelj OPB, ŠPO na POŠ
učiteljica OPB Alenka Pirnat OPB na POŠ
socialna pedagoginja Ana Sternen DSP, svetovalno delo
pomočnica ravnateljice Barbara Benčina TJA 5. r
učiteljica TJA Irena Sbil TJA 4. r, NIP NEM
učiteljica TJA Diana Drobnič TJA 1.,2.,3 r
Tehnično osebje
IME IN PRIIMEK DELOVNA NALOGA
Andreja Berlec kuharica
Antonija Novak kuhinjska pomočnica
Bernarda Jamnik čistilka
Bojan Raušl hišnik
Darinka Artač čistilka
Emina Libić čistilka
Fani Artač kuhinjska pomočnica
Janez Kršinar hišnik
Janja Brčan kuharica
Janja Tomc vodja šolske kuhinje, kuharica
Jelica Trček čistilka
Jožica Smole čistilka
Martina Jesenovec kuhinjska pomočnica
Martina Koritnik čistilka POŠ
Simona Miklošič kuhinjska pomočnica
Slavica Hrka kuharica POŠ
Tanja Krnc kuharica POŠ
Valerija Plahanc čistilka
Vesna Maček čistilka
Zunanji sodelavci
IME IN PRIIMEK NAZIV  
Barbara Koren logopedinja DSP – zunanja sodelavka, Zavod za gluhe in naglušne
Suzana Knavs logopedinja DSP – zunanja sodelavka, Zavod za gluhe in naglušne
Alenka Žnidaršič tiflopedagoginja DSP – zunanja sodelavka, Zavod za slepo in slabovidno mladino

 

Dostopnost