.
Select Page

Vpis v srednjo šolo

Karierno svetovanje 2022/23

Karierno svetovanje zajema svetovalno delo z učenci, svetovalno in posvetovalno delo s strokovnimi delavci šole, svetovalno delo s starši, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in vodstvom šole. V okviru številnih predmetov spoznavanje poklicnega področja poteka znotraj pouka in tudi izven, svetovalna služba pa se s kariernim svetovanjem aktivno vključuje v delo z učenci od 7. razreda.

V 7. razredu je karierna orientacija bolj informativne narave, da se učenci spoznajo s tem področjem in dobijo najosnovnejše informacije. V 8. razredu se podrobneje seznanijo z vsemi institucijami in spletnimi stranmi, kjer lahko pridobijo koristne informacije. Zlasti aktivno pa karierna orientacija poteka v 9. razredu, ko se morajo učenci zaključnih razredov odločiti za nadaljnjo izobraževalno pot. Poleg kariernih uric se z učenci informiramo, razmišljamo, spoznavamo tudi preko različnih testov, ki jih skupaj opravljamo, prav tako pa preko dogodkov, ki se jih udeležimo, razvijamo svojo karierno pot.

V okviru karierne orientacije z učenci  v sodelovanju z okoliškimi osnovnimi šolami obiščemo Tržnico poklicev. Na šoli imamo za to posebej namenjeno oglasno desko, kjer učenci najdejo vse aktualne informacije, letake srednjih šol, prav tako pa aktualna obvestila objavljamo tudi na šolski spletni strani pod zavihkom Vpis v srednje šole, tako da so pomembne vsebine dostopne tudi staršem.

 Lidija Pečjak Zgonc, šolska psihologinja

 

Pomembni datumi za devetošolce v letu 22/23

 16. 01. 2023 Razpis za vpis v SŠ
17. 02. in 18. 02. Informativni dnevi v SŠ
 02. 03. Prijave k preizkusu posebnih nadarjenosti, spretnosti…
10. do 20. 3. Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za športne oddelke programa Gimnazija
→  27.03. Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih in izpolnjevanju športnih pogojev
→  03. 04. Oddaja prijav za vpis
07.04. do 16.00 Javna objava številčnega stanja prijav – internet
  24.04.  do 14.00 Zadnji rok za prenos prijave na drugo šolo
 24.05. Javna objava omejitev vpisa in sprememb obsega razpisa
16. do 21. 06. do 14.00 Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka – vpisani
  21.06. do 15.00 Objava spodnjih mej 1. kroga in rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in seznanitev z možnostmi za 2. krog
 23.06. do 15.00 Prijava kandidatov, ki se niso uvrstili v 1. krog, za 2. krog izbirnega postopka
 29.06. do 15.00 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
  30.06. do 14.00 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
→ 03.07. do 15.00 Objava še prostih mest za vpis
  … In vpis na ta prosta mesta do 31. 8. 2023

Dostopnost