.
Select Page

Učbeniški sklad

UČNO GRADIVO

UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI in ŠOLSKE POTREBŠČINE

za šolsko leto 2024/25

Spoštovani starši!

Objavljamo sezname učbeniških kompletov za posamezni razred (učbeniki, delovni zvezki in šolske potrebščine), ki jih bodo za svoje delo potrebovali vaši otroci. (Podatke smo posredovali: Kopija-Nova, MKZ, DZS in Go2School.)

Tudi v  prihodnjem šolskem letu bo osnovna šola omogočila vsem učencem, da si iz učbeniškega sklada brezplačno izposodijo učbenike.

Učencem 1., 2. in 3. razredov ministrstvo financirana nakup učnega gradiva v celoti, zato ga bo zanje nabavila šola, dobijo pa ga v začetku septembra.

Učenci, katerih starši se boste odločili za brezplačno izposojo učbenikov v učbeniškem skladu, bodo prejeli učbenike v šolski knjižnici v mesecu septembru, ob izteku šolskega leta (konec junija) pa jih bodo morali vrniti šoli. V primeru, če bo kakšen učbenik uničen ali pa ne bo vrnjen, boste morali ob koncu šolskega leta poravnati stroške odkupa.

V kolikor boste učbenike kupili sami, si oglejte priložen seznam učbenikov, ki jih bomo uporabljali.

Lepo vas pozdravljamo.

Upravljavka učbeniškega sklada

Mateja Beribak

 

Dostopnost