.
Select Page

Tradicionalni slovenski zajtrk

Namen projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati otroke in šolajočo mladino, vzporedno v določenem obsegu tudi širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega porekla oziroma živil, ki so pridelana oziroma predelana v Sloveniji, pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje.

Tradicionalni slovenski zajtrk v letošnjem letu poteka v petek, 16. novembra. Tradicionalni slovenski zajtrk je sestavljen iz kruha, mleka, masla, medu in jabolka. Na matični šoli bo razredna stopnja imela zajtrk ob 7.30 uri, predmetna stopnja pa ob 8.00 uri. Na podružnici se zajtrk prične ob 7.15 uri.

Prav tako ta dan obeležujemo dan slovenske hrane, s katerim želimo poudariti pomen zagotavljanja hrane iz lokalnega okolja. Letos sodeluje pri projektu tudi Slovensko partnerstvo za tla. Posebej želijo podariti pomen tal in njihove vlogo pri pridelovanju kakovostne hrane.

Irena Kambič

Dostopnost