.
Select Page
Vodstvo

Ravnateljica 

Meta Trček

Tel: 01 292 72 00

E-pošta: meta.trcek@os-brezovica.si

Pomočnica ravnateljice

Barbara Kavčnik Rogelj

Tel: 01 292 72 05

E-pošta: barbara.kavcnik.rogelj@os-brezovica.si

 

Pomočnica ravnateljice

Polona Jerkič

Tel: 01 292 72 04

E-pošta: polona.jerkic@os-brezovica.si

 


 

Vodja POŠ

Saša Žagar

Tel: +386 1 235 53 70

E-pošta: sasa.zagar(at)os-brezovica.si

 

Tajništvo

Tajnica

Jana Lukan

Tel: 01 292 72 00

E-pošta: info@os-brezovica.si

Katja Mirčič

E-pošta: katja.mircic@os-brezovica.si

Administratorka

Barbara Žebavec

Tel: 01 292 72 01

E-pošta: barbara.zebavec@os-brezovica.si

 

Računovodstvo

Knjigovodkinja

Vanja Felicijan

Tel: 01 292 72 06

E-pošta: racunovodstvo@os-brezovica.si

 

Računovodkinja

Ana Osolnik

Tel: 01 292 72 06

E-pošta: racunovodstvo@os-brezovica.si

 

Svetovalna služba

Maja Novljan

Tel: 01 292 72 29

E-pošta: maja.novljan@os-brezovica.si

 

Lidija Pečjak Zgonc

Tel: 01 292 72 12

E-pošta: lidija.pecjak.zgonc@os-brezovica.si


Vesna Pregelj

Tel: 01 292 71 92

E-pošta: vesna.pregelj@os-brezovica.si


 

Svetovalna služba POŠ

Ana Sternen

Tel: +386 31 279 468

E-pošta: ana.sternen@os-brezovica.si

Strokovni delavci

Učitelji razredniki (1. – 5.razred)

RAZRED RAZREDNIK ELEKTRONSKI NASLOV
1.a Karmen Penko karmen.penko@os-brezovica.si
1.b Teja Oblak Miklavčič teja.oblak.miklavcic@os-brezovica.si
1.c Irena Kosanc irena.kosanc@os-brezovica.si
2.a Sabina Kuntarič sabina.kuntaric@os-brezovica.si
2.b Marjeta Leskovec marjeta.leskovec@os-brezovica.si
2.c Petra Medja petra.medja@os-brezovica.si
3.a Agnes Trnovec agnes.trnovec@os-brezovica.si
3.b Matevž Kraševec matevz.krasevec@os-brezovica.si
3.c Nada Jurčić nada.jurcic@os-brezovica.si
4.a Goranka Žnidar Dečman goranka.znidar.decman@os-brezovica.si
4.b Majda Lugarič majda.lugaric@os-brezovica.si
4.c Barbara Blaj barbara.blaj@os-brezovica.si
5.a Erika Burger erika.burger@os-brezovica.si
5.b Barbara Benčina barbara.bencina@os-brezovica.si
5.c Petra Šuštaršič petra.sustarsic@os-brezovica.si
5.d Miha Skopec miha.skopec@os-brezovica.si
5. e Marija Modic marija.modic@os-brezovica.si

 

Učitelji sorazredniki (1. – 5.razred)

RAZRED SORAZREDNIK ELEKTRONSKI NASLOV
1.a Klaudija Pahor, Andreja Mudronja klaudija.pahor@os-brezovica.si, andreja.mudronja@os-brezovica.si
1.b Mojca Nicoletti mojca.pisljar@os-brezovica.si
1.c Lucija Mesarič lucija.mesaric@os-brezovica.si
2.a Ana Novak Velkavrh ananv@os-brezovica.si
2.b Ferry Stepančič ferry.stepancic@os-brezovica.si
2.c Barbara Cerkovnik barbara.cerkovnik@os-brezovica.si
3.a Tina Šulak tina.sulak@os-brezovica.si
3.b Ksenija Kuhar Čakš ksenija.kuhar.caks@os-brezovica.si
3.c Milena Černigoj milena.cernigoj@os-brezovica.si
4.a Vanja Kojić Hočevar vanja.kojic@os-brezovica.si
4.b Mojca Meznarič mojca.meznaric@os-brezovica.si
4.c Mateja Moškrič mateja.moskric@os-brezovica.si
5.a Ana Senegačnik Kurnik ana.senegacnik.kurnik@os-brezovica.si
5.b Nika Cotman nika.cotman@os-brezovica.si
5.c Irena Sbil irena.sbil@os-brezovica.si
5.d    Barbka Klenovšek barbka.klenovsek@os-brezovica.si
5.e Barbara Buh barbara.buh@os-brezovica.si

Učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja

UČITELJ/-ICA ELEKTRONSKI NASLOV
Ksenija Kuhar Čakš ksenija.kuhar.caks@os-brezovica.si
Ana Novak Velkavrh ananv@os-brezovica.si
Tina Šulak tina.sulak@os-brezovica.si
Nika Bošnjak nika.bosnjak@os-brezovica.si
Barbara Cerkovnik barbara.cerkovnik@os-brezovica.si
Nika Cotman nika.cotman@os-brezovica.si
Alenka Gerjolj alenka.gerjolj@os-brezovica.si
Marija Prelc Tratnik marija.prelc.tratnik@os-brezovica.si
Milena Černigoj milena.cernigoj@os-brezovica.si
Klaudija Pahor klaudija.paho@os-brezovica.si
Vanja Kojić Hočevar vanja.kojic@os-brezovica.si
Mateja Šebenik mateja.sebenik@os-brezovica.si
Sara Radanović      sara.radanovic@os-brezovica.si
Barbara Buh    barbara.buh@os-brezovica.si
Ferry Stepančič  ferry.stepancic@os-brezovica.si
Mateja Moškrič mateja.moskric@os-brezovica.si

Učitelji razredniki (6. – 9.razred)

RAZRED RAZREDNIK ELEKTRONSKI NASLOV
6.a Renata Brajer renata.brajer@os-brezovica.si
6.b Elizabeta Rus elizabeta.rus@os-brezovica.si
6.c Maruša But Merhar marusa.but@os-brezovica.si
6.d Marjeta Cvetko marjeta.cvetko@os-brezovica.si
6.e Barbara Cajnar barbara.cajnar@os-brezovica.si
6.d Marjeta Cvetko marjeta.cvetko@os-brezovica.si
7.a Andreja Dobnikar andreja.dobnikar@os-brezovica.si
7.b Alenka Kos alenka.kos@os-brezovica.si
7.c Manca Pleško manca.plesko@os-brezovica.si
7.d Nataša Intihar Klančar natasa.intihar.klancar@os-brezovica.si
7.e Barbara Cajnar barbara.cajnar@os-brezovica.si
8.a Mihaela Pristavec Košuta mihaela.pristavec.kosuta@os-brezovica.si
8.b Primož Susman primoz.susman@os-brezovica.si
8.c Tina Račnik tina.racnik@os-brezovica.si
8.d Darja Jakomin darja.jakomin@os-brezovica.si
9.a Urša Krvina ursa.krvina@os-brezovica.si
9.b Sanja Blagojević sanja.blagojevic@os-brezovica.si
9.c Mateja Šebenik mateja.sebenik@os-brezovica.si
9.d Marija Prelc Tratnik marija.prelc.tratnik@os-brezovica.si
 9.e    Gabrijela Marinko gabrijela.marinko@os-brezovica.si

Učitelji sorazredniki (6. – 9.razred)

RAZRED SORAZREDNIK ELEKTRONSKI NASLOV
6.a Ana Krušič ana.krusic@os-brezovica.si
6.b Jernej Ravnikar jernej.ravnikar@os-brezovica.si
6.c Sabina Širca sabina.sirca@os-brezovica.si
6.d Nika Bošnjak nika.bosnjak@os-brezovica.si
7.a Sara Radanović sara.radanovic@os-brezovica.si
7.b Marjana Hvalec marjana.hvalec@os-brezovica.si
7.c Simona Susman simona.susman@os-brezovica.si
7.d Simona Žagar Cvitič simona.zagar.cvitic@os-brezovica.si
7.e Alenka Gerjolj alenka.gerjolj@os-brezovica.si
8.a Tatjana Šušteršič tatjana.sustersic@os-brezovica.si
8.b Polona Raušl polona.rausl@os-brezovica.si
8.c Špela Zelenec spela.zelenec@os-brezovica.si
8.d Mateja Beribak mateja.beribak@os-brezovica.si
9.a Irena Božič irena.bozic@os-brezovica.si
9.b Mojca Vrhunc mojca.vrhunc@os-brezovica.si
9.c Nadja Vulić nadja.vulic@os-brezovica.si
9.d Melita Sodnik melita.sodnik@os-brezovica.si
9.e Mateja Juranovič mateja.juranovic@os-brezovica.si

 

Ostali učitelji (6. – 9.razred)

UČITELJ/-ICA PREDMET ELEKTRONSKI NASLOV
Iztok Kšela ŠPO iztok.ksela(at)os-brezovica.si
Pavla Suhadolnik TIT pavla.suhadolnik(at)os-brezovica.si
Teja Kavčič Manfreda ŠP teja.kavcic.manfreda@os-brezovica.si
Urška Odar GUM urska.odar@os-brezovica.si
Andreja Šolar  GUM andreja.solar@os-brezovica.si

 

Podružnična šola Notranje Gorice

Učitelji razredniki (1. – 5.razred)

RAZRED RAZREDNIK ELEKTRONSKI NASLOV
1.g Saša Žagar sasa.zagar(at)os-brezovica.si
1.h Urša Rožmanc ursa.rozmanc@os-brezovica.si
2.g Klara Perme klara.perme(at)os-brezovica.si
2.h Urška Bačar urska.bacar@os-brezovica.si
3.g Ellen Šerjak ellen.serjak@os-brezovica.si
4.g Klemen Čretnik klemen.cretnik@os-brezovica.si

Učitelji sorazredniki (1. – 5.razred)

RAZRED SORAZREDNIK ELEKTRONSKI NASLOV
1.g Danila Grebenc Brezočnik danila.grebenc.brezocnik@os-brezovica.si
1.h Mateja Veber mateja.veber(at)os-brezovica.si
2.g Tina Svete tina.svete(at)os-brezovica.si
2.h Tina Češek Grmek tina.cesek@os-brezovica.si
3.g Maša Toplak Rožmanec masa.toplak@os-brezovica.si
4.g Alenka Pirnat alenka.pirnat(at)os-brezovica.si

Učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja

UČITELJ/-ICA ELEKTRONSKI NASLOV
Alenka Pirnat alenka.pirnat(at)os-brezovica.si
Maša Toplak Rožmanec masa.toplak(at)os-brezovica.si
Tina Češek Grmek tina.cesek@os-brezovica.si
Jaka Zalaznik jaka.zalaznik@os-brezovica.si
Tina Svete tina.svete(at)os-brezovica.si
   

 

 

Učitelji dodatne strokovne pomoči
IME IN PRIIMEK ELEKTRONSKI NASLOV
Barbka Klenovšek barbka.klenovsek@os-brezovica.si
Lidija Pečjak Zgonc lidija.pecjak.zgonc@os-brezovica.si
Maja Novljan maja.novljan@os-brezovica.si
Nadja Vulić nadja.vulic@os-brezovica.si
Nika Bošnjak nika.bosnjak@os-brezovica.si
Vesna Pregelj vesna.pregelj@os-brezovica.si
Mateja Juranovič mateja.juranovic@os-brezovica.si
Irena Božič irena.bozic@os-brezovica.si
Ana Senegačnik Kurnik ana.senegacnik.kurnik@os-brezovica.si
 Mojca Vrhunc  mojca.vrhunc@os-brezovica.si

 

Prehrana

Vodja šolske prehrane

Irena Kambič

Tel: 01 292 72 07

Odjava prehrane: +386 31 570 222

E-pošta: prehrana@os-brezovica.si

OPB

Vodja aktiva OPB

(po 15.00)

Tel: 031 767 386

Knjižnica

Polona Raušl

Tel: 01 29 27 209

E-pošta: polona.rausl@os-brezovica.si

 

Mateja Beribak

Tel: 01 29 27 209

E-pošta: mateja.beribak@os-brezovica.si

Računalnikar

Organizator informacijskih dejavnosti

Peter Kolar

Tel: 01 29 27 199

E-pošta: ikt.podpora@os-brezovica.si

 

Dostopnost