.
Vodstvo
Ravnateljica 

Meta Trček

Šolska ulica 15

 

Pomočnica ravnateljice

Barbara Kavčnik Rogelj

Šolska ulica 15

 

Pomočnica ravnateljice

Barbara Benčina

Šolska ulica 15

 


 

Vodja POŠ

Danila Grebenc Brezočnik

Podpeška cesta 390

 

Administracija

Tajništvo

Jana Lukan

Barbara Sojer

 

Računovodstvo

Vanja Felicijan

Urška Geržina

Strokovni delavci
IME IN PRIIMEK DELOVNE NALOGE    
Petra Medja Učiteljica RS, kolesarski izpit    
Lucija Mesarič Učiteljica RS    
Marjeta Leskovec Učiteljica RS    
Andreja Mudronja Učiteljica RS    
Klaudija Pahor Učiteljica RS    
Špela Delux Učiteljica RS    
Mojca Pišljar Učiteljica RS    
Irena Kosanc Učiteljica RS    
Karmen Penko Učiteljica RS    
Sabina Kuntarič Učiteljica RS    
Alenka Kavčič Učiteljica RS    
Matevž Kraševec Učitelj RS    
Ellen Šerjak Učiteljica RS    
Polona Jerkič Učiteljica RS, kolesarski izpit    
Teja Oblak Miklavčič Učiteljica RS    
Bojana Svete Učiteljica RS    
Majda Černigoj Učiteljica RS, OPB    
Marija Modic Učiteljica RS    
Erika Burger Učiteljica RS, OPB    
Miha Skopec Učitelj RS    
Vaniya Manevski Učiteljica RS, kolesarski izpit    
Diana Drobnič TJA 1. r., 2. r., 3. r.    
Irena Sbil TJA 4. r., 5. r.    
Ksenija Kuhar Čakš OPB    
Barbara Muhič OPB, GEO    
Ana Novak Velkavrh OPB    
Nika Bošnjak OPB, DSP    
Mateja Veber OPB    
Nada Jurčič OPB, 5. r.    
Milena Černigoj OPB    
Nina Kostrevc OPB    
Barbara Cerkovnik OPB, DSP, JV    
Tina Šulak OPB, laborant    
Željko Siimikić RAČ, ROID    
Renata Brajer ŠPO, izvedba kolesarskega izpita    
Blaž Zazvonil ŠPO    
Alenka Kos ŠPO    
Iztok Kšela ŠPO    
Stojan Možina MAT    
Andreja Dobnikar SLO    
Elizabeta Rus/Urša Krvina SLO    
Darja Jakomin SLO    
Špela Čekada Zorn SLO    
Melita Sodnik ZGO, DKE, OPB    
Polonca Raušl knjižničarka    
Zdenka Ivančič SLO, knjižničarka    
Nataša Intihar Klančar TJA    
Tina Račnik TJA    
Barbara Cajnar NI,TJA    
Marjana Hvalec TJA    
Primož Susman FIZ, MAT    
Marija Bregar MAT    
Ana Krušič MAT    
Mateja Šebenik NAR, BIO, GOS    
Marjeta Cvetko NAR, BIO, GOS    
Marija Premrl KEM, BIO, NAR    
Tatjana Šušteršič BIO, GOS    
Simona Susman ZGO    
Marija Lavrič GEO    
Simona Žagar Cvitič TIT, LUM    
Pavla Suhadolnik TIT    
Mihaela Pristavec Košuta LUM    
Valentina Ugovšek GUM, OPZ, MPZ    
Andreja Mantel/Teja Kavčič Manfreda ŠP    
Maja Novljan svetovalno delo, DSP    
Lidija Pečjak Zgonc svetovalno delo, DSP    
Ana Senegačnik Kurnik DSP, JV    
Barbka Klenovšek DSP, JV    
Irena Božič DSP, JV    
Suzana Mikelj DSP, OPB, JV    
Mateja Juranovič DSP, JV    
Nadja Vulić DSP, JV    
Žiga Drvarič DSP, OPB    
Maruša But Merhar SLJ, OPB    
Barbara Žaler Černe      
Peter Žun      

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

   Podružnična šola Notranje Gorice

 

IME IN PRIIMEK DELOVNA NALOGA
Alenka Pirnat OPB
Danila Grebenc Brezočnik Učiteljica RS
Irena Sbil Učiteljica RS
Klara Perme Učiteljica RS
Majda Lugarič Učiteljica RS
Saša Žagar Učiteljica RS
Teodora Edita Jesih Učiteljica RS
Tina Svete OPB
Urška Bačar Učiteljica RS
Goranka Žnidar Dečman Učiteljica RS
Mojca Žakelj OPB
Maša Toplak OPB
Vesna Pregelj/Ana Sternen svetovalno delo, DSP
Irena Sbil TJA 4. in 5.r, NIP NE
Diana Drobnič TJA  1. in 3.r
Tehnično osebje
IME IN PRIIMEK DELOVNA NALOGA
Andreja Berlec kuharica
Antonija Novak kuhinjska pomočnica
Bernarda Jamnik čistilka
Bojan Raušl hišnik
Darinka Artač čistilka
Emina Libić čistilka
Fani Artač kuhinjska pomočnica
Janez Kršinar hišnik
Janja Brčan kuharica
Janja Tomc vodja šolske kuhinje, kuharica
Jelica Trček čistilka
Jožica Smole/Andreja Kogovšek čistilka
Martina Jesenovec kuhinjska pomočnica
Martina Koritnik čistilka POŠ
Simona Miklošič kuhinjska pomočnica
Slavica Hrka kuharica POŠ
Tanja Krnc kuharica POŠ
Valerija Plahanc čistilka
Vesna Maček čistilka
Zunanji sodelavci
IME IN PRIIMEK NAZIV  
Zdenka Vončina logopedinja DSP – zunanja sodelavka, Zavod za gluhe in naglušne
Sara Češarek tiflopedagoginja DSP – zunanja sodelavka, Zavod za slepo in slabovidno mladino
Anja Bečaver tiflopedagoginja DSP – zunanja sodelavka, Zavod za slepo in slabovidno mladino

 

Dostopnost