.

Šola

    

Podružnična šola Notranje Gorice je podružnica OŠ Brezovica pri Ljubljani. Stoji ob vznožju barjanskega osamelca hriba Plešivica, s čudovitim razgledom na Ljubljansko barje in najvišji vrh Krim. Je ena večjih podružnic, saj jo v šolskem letu 2021/2022 obiskuje 132 učencev, ki so razporejeni v šest oddelkov razredne stopnje in pet oddelkov podaljšanega bivanja. V stavbi gostuje tudi manjša enota Vrtcev Brezovica z dvema oddelkoma.

Za vsestranski razvoj in dobro počutje naših otrok skrbi 14 strokovnih delavk, med katerimi sta tudi svetovalna delavka in knjižničarka. Za našo zdravo prehrano poskrbita kuharici, za urejeno šolo pa čistilka.  Za lepo vzdrževano stavbo se trudi naš hišnik. Vsi skupaj strokovno in z občutkom nudimo našim učencem varno, vzpodbudno in prijetno okolje za razvoj njihovih interesov in sposobnosti. Tako jim v času pouka in tudi izven njega ponujamo različne dejavnosti s področja kulture, športa, naravoslovja in računalništva.

Skozi vsa leta je šola spreminjala svojo podobo, se dograjevala, obnavljala, širila in opremljala z najsodobnejšimi pripomočki za potrebe pouka. V letu 2018 je bila deležna energetske prenove in s tem pridobila sodoben način ogrevanja, lepšo in energetsko varčno fasado, nove sanitarije in prezračevalni sistem.  V neposredni bližini šole pa je v tem letu zrasla tudi nova enota Vrtcev Brezovica, kar je šolo in vrtec povezalo v prijeten mali center vzgoje in izobraževanja.

Organizacija dela v šolskem letu 2021/2022

Oddelek Število učencev Učitelj
1.G 27

Klara Perme RP, TJA 1.G

Danila Grebenc Brezočnik,  II.strok. del, vodja podružnice

2.G 28 Urška Bačar  RP 
3.G 23 Majda Lugarič RP
4.G 22 Goranka Žnidar Dečman  RP
5.G 16  Edita Teodora Jesih RP
5.H 16   Vaniya Manevski RP
2.g, 3.g   Diana Drobnič RP, TJA
4.g   Irena Sbil TJA, NIP NE
RAČUNALNIČAR   Željko Simikić
POMOČNICA
RAVNATELJICE
  Barbara Benčina TJA 5.g, 5.h
SVETOVALNA  DELAVKA, UČITELJICA DSP    Ana Sternen
KNJIŽNIČARKA   Zdenka Ivančič
OPB1 26 Elizabeta Rus OPB
OPB2 27 Tina Svete OPB
OPB3 23 Maša Toplak OPB
OPB4 22 Mojca Žakelj OPB, učiteljica ŠPO
OPB5 19 Alenka Pirnat OPB
Kuharici   Slavica Hrka, Tanja Krnc
Čistilka   Vesna Maček
Hišnik   Janez Kršinar

 

 

Dostopnost