+386 1 292 72 00 | fax: +386 1 365 55 39 info@osbrezovica.si

Neobvezni IP

Neobvezni izbirni predmeti v drugi triadi

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
V skladu z 20a. členom ZOsn  (Uradni list RS, št. 63-2519/2013 z dne 26.7.2013) šola s šolskim letom 2014/15 učencem ponudi neobvezne izbirne predmete.
Učenci 4. do 6. razreda se bodo lahko prostovoljno vključili v pouk neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike. Vključevanje bo postopoma od šolskega leta 2014/15 dalje, ko so se v pouk lahko vključili učenci 4. razredov.
Pouk drugega tujega jezika se bo izvajal dve uri tedensko, pouk umetnosti, računalništva, športa in tehnike pa eno uro tedensko.
Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.
Za učence, ki se bodo odločili, da bodo obiskovali neobvezni izbirni predmet, bo obiskovanje pouka obvezno, in ocena neobveznega izbirnega predmeta bo enakovredna z ostalimi ocenami.

POSTOPEK IZBIRE IN OBLIKOVANJE SKUPIN

Šola bo oblikovala predvidoma 10 skupin neobveznih izbirnih predmetov na matični šoli. Na podružnični šoli 2 skupini. V skupini za izvajanje izbirnih predmetov je lahko največ 28 učencev.
V aprilu bomo izvedli postopek izbire neobveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto.
Prijavnice bodo učenci dobili na šoli, izpolnjene pa bodo vrnili
do petka, 31. 3. 2017.
V izbirnem postopku bomo v največji možni meri upoštevali želje učencev. Če bo število učencev za določen predmet premajhno, bomo izbor uskladili z učenci individualno.
O izbiri bodo učenci in starši pisno obveščeni pred koncem šolskega leta.

Na začetku šolskega leta imajo učenci do 3. 9. 2017 čas za popravek svoje izbire. V tem primeru se lahko vključijo v skupino, kjer je še prostor in je izbira usklajena z njihovim urnikom. Da ne bodo obiskovali neobveznega izbirnega predmeta pa se lahko odločijo samo v primeru, da se skupina glede na normative še vedno lahko izvaja.

PRIJAVNI OBRAZEC NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH ZA 4. – 6. RAZRED