.

Vpis v srednjo šolo


KORAKI

Prijave za srednje šole so oddane, kaj pa zdaj?

Prijavnice za vpis v srednje šole smo uspešno oddali. Dobro je vedeti, kaj se bo od sedaj naprej z njo dogajalo in kakšni postopki se bodo odvijali, preden se zares lahko vpišemo.

  1. Ministrstvo za šolstvo bo nato najkasneje do 8. aprila 2022 do 16.00 na spletni stani objavilo stanje prijav za vpis po posameznih programih oziroma šolah. Spremembo obsega razpisanih mest oziroma odločitev o morebitnem zmanjšanju obsega razpisanih mest bo ministrstvo objavilo najkasneje do 18. aprila 2022. Prenos prijave letos poteka Navodila za prenos prijave najdete tu: PRENOS PRIJAVE – NAVODILA.
  2. Do 25. aprila 2022 bo nato vsem učencem, ki se bodo prijavili za vpis v roku, dana možnost, da glede na informacije o številu prijav na posamezni šoli ali zaradi kakšnega drugega razloga svojo odločitev spremenijo. Po tem roku šole praviloma ne bodo več sprejemale prenesenih prijav, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan, to je do 30. junija 2022.
  3. V primeru, da bo po 25. aprilu vpis učencev na posamezni program bistveno večji od predvidenega, bo šola sprejela sklep o omejitvi vpisa oziroma spremembi obsega vpisa. Učenci bodo s strani šole o tem obveščeni najkasneje do 27. maja 2022. Ministrstvo pa bo že 24. maja 2022 objavilo seznam šol, ki bodo imele omejitev vpisa, več informacij tu: PROSTA MESTA, STANJE PRIJAV in vpisa v srednje šole.
  4. Nato morajo prijavljeni kandidati izbranim šolam praviloma do 16. junija 2022 poslati dokazila o izpolnjevanju vseh vpisnih pogojev. Učenci, ki bodo do 16. junija izpolnjevali vse vpisne pogoje in bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo tudi vpisani. Drugi bodo seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali za drugi krog izbirnega postopka. Ti učenci bodo nato po prioritetnem vrstnem redu našteli 10 šol, na katere bi se želeli vpisati. Svoje namere pa bodo do 24. junija 2022, do 15. ure, oddali na srednji šoli, na kateri so prijavljeni.
  5. Spodnje meje prvega kroga izbirnega postopka bo ministrstvo objavilo na spletnih straneh najkasneje 21. junija 2022 do 16. ure. Spodnje meje drugega kroga pa najkasneje 30. junija 2022.
  6. Učenci, ki tudi v drugem krogu ne bodo izbrani na nobeni od šol, ter učenci, ki se še nikamor niso prijavili, se bodo lahko vpisali na tiste srednje šole, ki bodo imele še prosta mesta. Prosta vpisna mesta bodo objavljena na spletnih straneh ministrstva 4. julija 2022. Srednje šole bodo na prosta mesta vpisovale kandidate najdlje do 31. avgusta 2022.

 

 

 

 


Kam se bodo vpisali naši devetošolci?

Naši devetošolci se počasi poslavljajo od nas in že z enim očesom pogledujejo novim izzivom nasproti.

Glede na pisano paleto izbranih srednješolskih programov je več kot jasno, da se za prihodnost Brezovice ni bati – pokrili bodo veliko zanimivih področji in držimo pesti, da bodo pri nadaljevanju gradili prihodnosti, ki si jo želijo. Srečno vsem! 

Ime srednje šole

Število vpisanih učencev na posamezno šolo

 

Gimnazija Jožeta Plečnika 2
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana                                                            (gimnazija 3, elek 1, rač 3)
Srednja šola za kozmetiko, farmacijo in zdravstvo

2                                                                           (zob. 1, kozm. 1)                                 

 

Gimnazija Ledina 7
Ekonomska šola Ljubljana 4                                                                                (ekon.t. 4)
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana – Gimnazija in veterinarska šola 5                                                                                 (vet 3, slašč 2)
Srednja zdravstvena šola Ljubljana 7                                                                                       (zdr.teh. 7)
Gimnazija Šiška 4                                                                         (navadni 3, šport 1)
Srednja šola tehniških strok Šiška 2                                                                               (elektr. 2)
Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana

5                                                            (gim 1, predš. 3, um.gim 1)                                                           

 

Gimnazija Poljane 4                                                                          
Šolski center Ljubljana 8                                                       (stroj 3, mizar 4, les.teh.1)
Srednja ekonomska šola Ljubljana (Roška) 2
Srednja šola za oblikovanje in fotografijo 5                                                                     (gim 3, oblik. 2)
Srednja upravno administrativna šola 1                                                                                           (ekon 1)
Gimnazija Vič 11
Gimnazija Šentvid 1
Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad – Ljubljana 2                                                                  (orodjar 1, avtoservis 1)
Gimnazija Bežigrad 6
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana – Športni oddelek 4                                                                    (ekon 3, teh.el.kom. 1)
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana 3                                                                                     (medijski 3)
Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana 4                                                                           (okolj 1, geodet 3)
Srednja frizerska šola Ljubljana 3                                                                                        
Gimnazija Jurija Vege Idrija 1
Šolski center Nova Gorica 1                                                                                        (naravo.t.)
Gimnazija Kranj 1
Gimnazija Erudio izobraževalni center 1                                                                                              (gim)
Evropska šola Ljubljana 1

 

 

 

 

 


Informativni dnevi za vpis 2022/23

Spoštovane devetošolci, starši, glede na epidemiološko situacijo v državi tudi v tem šolskem letu izvedba informativnih dni, ki so s šolskim koledarjem predvideni za 11. in 12. februarja 2022, na srednjih šolah in v dijaških domovih ne bo mogoča, čeprav v tem šolskem letu pouk poteka v šolah.

Vse srednje šole in vsi dijaški domovi bodo zato tudi letos svoje predstavitve šole oziroma izobraževalnih programov, ki jih izvajajo, in dijaškega doma izvedli na virtualni način oziroma s spletno predstavitvijo. Zavedamo se sicer, da tak način predstavitve ni najbolj ustrezen, vendar je v dani situaciji edini možen.

Učenci so v petek, 11.2.2022, pouka opravičeni.

V spodnjem dokumentu so objavljene vse pomembne informacije posameznih srednjih šol, ki imajo tudi navedene posebnosti njihovih informativnih dni. Na splošno velja, da so termini v petek ob 9.00 in 15.00 ter v soboto ob 9.00. Učenci si tako optimalno lahko ogledajo 3 programe/šole.

Devetošolci bodo o seznamu in pomembnih informacijah obveščeni tudi v šoli, da bodo lahko informativne dneve maksimalno izkoristili.

Priloga seznam vseh šol s kontakti in podrobnostmi informativnih dni

Razpis za v vpis v srednješolske programe 2022/23

Izšel je razpis, v katerem najdemo seznam vseh razpisanih oddelkov, število mest za novince, omejitve za posamezne oddelke, seznam in datumi testiranj in preizkusov posebnih sposobnosti. V šoli bomo z učenci podrobno pregledali pomembnejše točke iz razpisa.

Priloga razpis

Ostale pomembne informacije so dostopne TUKAJ.

Srednješolski vpisnik 

Srednješolski vpisnik je knjižica zanimivih informacij, ki so pomembne za lažji prehod iz osnovne šole v srednje šole. Na OŠ Brezovica bo vsak učenec 9. razreda prejel svoj izvod, na skupnih urah pa ga bomo tudi podrobneje obravnavali. Učencem rada rečem, da je omenjena knjižica biblija kariernega svetovanja.

Zahvaljujemo se ekipi Srednješolskega vpisnika, da naši devetošolci vsako leto prejmejo vsak svoj izvod.

Dostop do spletne verzije srednješolskega vpisnika najdete TUKAJ.

Uporabne spletne strani

Tabela za izračun točk

V tabelo vpišete vaše ocene pri posameznih predmetih 7., 8. in 9. razreda in pritisnite gumb izračunaj. Na dnu strani se vam bo pojavil končni rezultat. Maksimalno možno število točk, ki jih lahko učenci dosežejo, je 175.

Tabela za izračun točk

Karierno svetovanje zajema svetovalno delo z učenci, svetovalno in posvetovalno delo s strokovnimi delavci šole, svetovalno delo s starši, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in vodstvom šole. V okviru številnih predmetov spoznavanje poklicnega področja poteka znotraj pouka, svetovalna služba pa se s karierno orientacijo aktivno vključuje v delo z učenci od 7. razreda.

V 7. razredu je karierna orientacija bolj informativne narave, da se učenci spoznajo s tem področjem in dobijo najosnovnejše informacije. V 8. razredu se podrobneje seznanijo z vsemi institucijami in spletnimi stranmi, kjer lahko pridobijo koristne informacije. Zlasti aktivno pa karierna orientacija poteka v 9. razredu, ko se morajo učenci zaključnih razredov odločiti za nadaljnjo izobraževalno pot. Opravljeni so individualni svetovalni razgovori z učenci in starši.

V okviru karierne orientacije z učenci obiščemo srednje šole, vsako leto pa se v sodelovanju z okoliškimi Osnovnimi šolami obišče Tržnico poklicev. Na šoli imamo za to posebej namenjeno oglasno desko, kjer učenci najdejo vse aktualne informacije, letake srednjih šol, prav tako pa aktualna obvestila objavljamo tudi na šolski spletni strani pod zavihkom Vpis v srednje šole.

Lidija Pečjak Zgonc, svetovalna služba

Link: TRŽNICA POKLICEV NA DALJAVO 2021 

Poklicni barometer -Slovenija 2021

Dostopnost