.
Select Page

Vpis v srednjo šolo

Karierno svetovanje 2022/23

Karierno svetovanje zajema svetovalno delo z učenci, svetovalno in posvetovalno delo s strokovnimi delavci šole, svetovalno delo s starši, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in vodstvom šole. V okviru številnih predmetov spoznavanje poklicnega področja poteka znotraj pouka in tudi izven, svetovalna služba pa se s kariernim svetovanjem aktivno vključuje v delo z učenci od 7. razreda.

V 7. razredu je karierna orientacija bolj informativne narave, da se učenci spoznajo s tem področjem in dobijo najosnovnejše informacije. V 8. razredu se podrobneje seznanijo z vsemi institucijami in spletnimi stranmi, kjer lahko pridobijo koristne informacije. Zlasti aktivno pa karierna orientacija poteka v 9. razredu, ko se morajo učenci zaključnih razredov odločiti za nadaljnjo izobraževalno pot. Poleg kariernih uric se z učenci informiramo, razmišljamo, spoznavamo tudi preko različnih testov, ki jih skupaj opravljamo, prav tako pa preko dogodkov, ki se jih udeležimo, razvijamo svojo karierno pot.

V okviru karierne orientacije z učenci  v sodelovanju z okoliškimi osnovnimi šolami obiščemo Tržnico poklicev. Na šoli imamo za to posebej namenjeno oglasno desko, kjer učenci najdejo vse aktualne informacije, letake srednjih šol, prav tako pa aktualna obvestila objavljamo tudi na šolski spletni strani pod zavihkom Vpis v srednje šole, tako da so pomembne vsebine dostopne tudi staršem.

 Lidija Pečjak Zgonc, šolska psihologinja

Dostopnost