+386 1 292 72 00 | fax: +386 1 365 55 39 info@osbrezovica.si

Svet staršev

Če načrtuješ za eno leto, posej žito.

Če načrtuješ za deset let, posadi drevo.

Če načrtuješ za prihodnost, vzgajaj mladino.

Pristojnosti sveta staršev – izvleček predpisov s področja vzgoje in izobraževanja, ki opredeljujejo delo sveta staršev.

Poslovnik Sveta staršev  OŠ Brezovica

Dopis – za varne šolske poti

Svet staršev OŠ Brezovica:

Mateja Lekan Štrukelj, predsednica:   mateja.lekan-strukelj(at)gov.si

Branka JOVANOVIĆ, podpredsednica MOŠ: branka.jovanovich(at)gmail.com

Željka KONČAR, podpredsednica POŠ: zkoncar(at)gmail.com

Predstavniki staršev v svetu zavoda:

Miha Homar miha.homar(at)gmail.com

Mateja Lekan Štrukelj mateja.lekan-strukelj(at)gov.si

Maja Stebernak maja. stebernak(at)gmail.com

Predstavniki staršev v upravnem odboru šolskega sklada:

Sabina Brodt sabina.brodt(at)gmail.com

Tinka Hribar  tone.tina(at)siol.net

Anita Potokar anita_potokar(at)hotmail.com

Primož Šparl primož.sparl(at)pef.uni-lj.si

Predstavniki staršev v prehrambeni komisiji:

Maja Stebernak maja. stebernak(at)gmail.com

Alaksandra Obran saša.obran(at)gmail.com

Mojca Mikuš (POŠ) mojca.m(at)gmail.com

Delovna skupina sveta staršev za vzgojo:

Tanja Podboj, predsednica  tanja.podboj(at)gmail.com

Delovna skupina za prometno varnost na šolskih poteh:

Miloš Markič, predsednik milos.markic(at)geo-zs.si

Svet staršev OŠ Brezovica je član Aktiva svetov staršev ljubljanskih osnovnih šol (ASSLOŠ).

Svet staršev OŠ Brezovica je preko ASSLOŠ povezan tudi v Zvezo aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS).

ZASSS je član mednarodne organizacije staršev European Parents Association (EPA).

Alenka Megušar, predstavnica sveta staršev OŠ Brezovica v ASSLOŠ alenka.megusar(at)gmail.com

Branka Jovanovič, namestnica predstavnice sveta staršev OŠ Brezovica v ASSLOŠ branka.jovanovich(at)gmail.com

Napisani so posodobljeni in najnovejši podatki o članih in njihovih vlogah. Nekateri izmed njih bodo šele jutri tudi potrjeni na seji sveta staršev

(to je v ASSLOŠ in upravni odbor šolskega sklada).

E-naslovi predstavnikov staršev 2016/17
Zapisnik 1. seje sveta staršev, 28.9.2016
Zapisnik 2.seje Sveta staršev Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani, 24.2.2016
Zapisnik 1. seje Sveta staršev Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani, 24. 9. 2015
Zapisnik 3. seje Sveta staršev Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani, 3. 6. 2015
Zapisnik 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani, 17. 3. 2015
Zapisnik 1. seje Sveta staršev Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani, 25. 9. 2014
Zapisnik 3 redne seje Sveta staršev 03jun2014 – spletna verzija.pdf
Zapisnik 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani, dne 25. 2. 2014
Zapisnik 1. seje Sveta staršev Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani, dne 26.9.2013
Zapisnik 4. seje Sveta staršev Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani, dne 4. 6. 2013
Zapisnik 3. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani, dne 13. 3. 2013
Zapisnik 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Brezovica, dne 18. 12. 2012
Zapisnik 1. seje Sveta staršev Osnovne šole Brezovica, dne 25. 9. 2012
Zapisnik 4. seje Sveta staršev Osnovne šole Brezovica, dne 29. 5. 2012
Zapisnik 1. izredne seja Sveta staršev Osnovne šole Brezovica, dne 15. 5. 2012
Zapisnik 3. seje Sveta staršev, dne 27. 3. 2012
Zapisnik 2. sestanka Sveta staršev Osnovne šole Brezovica, dne 24. 1. 2012
Zapisnik 3. sestanka Sveta staršev Osnovne šole Brezovica, dne 14. 3. 2011
Zapisnik 2. sestanka Sveta staršev Osnovne šole Brezovica, dne 14. 12. 2010
Zapisnik 1. sestanka Sveta staršev Osnovne šole Brezovica, dne 28. 9. 2010