+386 1 292 72 00 | fax: +386 1 365 55 39 info@os-brezovica.si

Svet šole

48. člen ZOFVI

Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski, andragoški oziroma predavateljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Predstavniki ustanovitelja

Katja Avanzo
Monika Pulko Jurca, predsednica
Damjan Rus

Predstavniki šole

Vanja Marinko Manevski
Janja Tomc
Špela Čekada Zorn
Goranka Žnidar Dečman
Marija Premrl

Predstavniki staršev

Miha Homar
Mateja Lekan Štrukelj
Maja Stebernak

Zapisnik 5. korespondenčne seje 19. 4. 2018
Zapisnik 4. seje 17. 4. 2018
Zapisnik 3. seje 13. 3. 2018
Zapisnik 4. korespondenčne seje 16. 2. 2018
Zapisnik 3. korespondenčne seje 30. 1. 2018
Zapisnik 2. seje 2. 10. 2017
 Zapisnik 22. seje 7. 3. 2017
Zapniisk 22. korespondenčne seje 27.1. 2017
Zapisnik 21. seje 27. 10. 2016
Zapisnik 20. seje 3. 10. 2016
Zapisnik 19. seje 13. 9. 2016
Zapisnik 18. seje 7. 6. 2016
Zapisnik 17. seje 9. 5. 2016
Zapisnik 16. seje 1. 3. 2016
Zapisnik 15. seje 29. 9. 2015
Zapisnik 17. korespodenčne seje 27.8.2015
Zapisnik 16. korespodenčne seje 17.8.2015
Zapisnik 15. korespodenčne seje 28.6.2015 
Zapisnik 14. korespodenčne seje 17.6.2015
Zapisnik 13. korespodenčne seje 12.6.2015 
Zapisnik 14. seje 28. 5.2015
Zapisnik 12. korespondenčne seje 12. 3. 2015
Zapisnik 11. korespodenčne seje 9. 3. 2015
Zapisnik 13. seje 3.3.2015
Zapisnik 10. korespondenčne seje 4.12.2014
Zapisnik 9. korespondenčne seje 7.10.2014
Zapisnik 12. seje 30.9.2014
Zapisnik 8. korespondenčne seje 12.9.2014
Zapisnik 7. korespondenčne seje 25.8.2014
Zapisnik 11. seje 17.6.2014
6. korespondenčna seja
10. redna seja
9. redna seja
8. redna seja
7. redna seja.pdf
4. korespondenčna seja.pdf
3. korespondenčna seja.pdf
2. korespondenčna seja.pdf
2. korespondenčna seja Sveta zavoda
Zapisnik 6. seje Sveta zavoda
1. korespondenčna seja Sveta zavoda
Zapisnik 1. izredne seje Sveta zavoda
Zapisnik 5. seje Sveta zavoda
Zapisnik 4. seje Sveta zavoda
Vabilo na izredno sejo Sveta zavoda
Zapisnik 3. seje Sveta zavoda
Zapisnik 2. seje sveta zavoda
seja_svetsole.pdf
1. konstituitivna seja Sveta šole OŠ Brezovica pri Ljubljani
Vabilo na 3. sejo Sveta šole
Letno poročilo ravnatelja2011/2012
27. seja.pdf
12. korespondenčna seja.pdf
26. seja.pdf
Zapisnik 9. korespondenčne seje sveta šole, dne 18. 1. 2013
Zapisnik 8. korespondenčne seje sveta šole, dne 17.12.2012
Zapisnik 3. izredne seje sveta šole, dne 6.12.2012
Zapisnik 25. seje sveta šole, dne 22. 11. 2012
7. korespondenčna seja sveta šole, dne 14. 11. 2012
6. korespondenčna seja sveta šole, dne 4. 10. 2012
Zapisnik 24. seje sveta šole, dne 27. 9. 2012
4. korespondenčna seja sveta šole, dne 3. 9. 2012
Zapisnik 23. seje sveta šole, dne 3. 7. 2012
Zapisnik 22. seje sveta šole, dne 7. 6. 2012
Zapisnik 21. seje sveta šole, dne 26. 4. 2012
Zapisnik 20. seje sveta šole, dne 29. 2. 2012
Zapisnik 19. seje sveta šole, dne 28. 9. 2011
Zapisnik 18. seje sveta šole, dne 30. 6. 2011
Zapisnik 17. seje sveta šole, dne 21. 4. 2011
Zapisnik 16. seje sveta šole, dne 28. 3. 2011
Zapisnik 15. seje sveta šole, dne 28. 2. 2011
Dopis k zapisniku 13. seje sveta šole, dne 2.2.2011
Zapisnik 14. seje sveta šole, dne 2.2.2011
Zapisnik 13. seje sveta šole, dne 18.10.2010
Zapisnik 12. seje sveta šole, dne 30.9.2010
Zapisnik 11. seje sveta šole, dne 13.9.2010