+386 1 292 72 00 | fax: +386 1 365 55 39 info@os-brezovica.si

Literarno čajanko bomo izvedli 8. 12. 2017, ko nas bodo obiskali gostje in Srbije. Na čajanko bomo povabili tudi stanovalce Centra starejših iz Notranjih Goric.  Pripravili bomo medpredmetno, medkulturno in medgeneracijsko srečanje, saj je ohranjanje kulturne in jezikovne različnosti eno temeljnih načel Evropske unije in je zapisano tudi v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah. Prav tako pa je za bogatitev celotnega človeštva pomembno tudi ohranjanje kulturne dediščine in običajev.  Literarna čajanka je torej namenjena ohranjevanju kulturne dediščine, medsebojnemu povezovanju in spodbujanju večjezičnosti ter kulturne raznolikosti kot sredstva povezovanja različnih kultur.